Ändra och upphäva äktenskapsförord

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Ändra och upphäva äktenskapsförord

Om makar vill ändra eller upphäva ett tidigare äktenskapsförord skall de genomföra detta genom att skriva ett nytt äktenskapsförord. I det nya äktenskapsförordet bestämmer makarna vad de istället vill skall gälla dem emellan. Makarna har full frihet att omvandla egendomens status från giftorättsgods till enskild egendom och från enskild egendom till giftorättsgods vilket följer av att ett äktenskapsförord är ett frivilligt avtal. När makarna har upprättat ett nytt äktenskapsförord måste de skicka in detta till Skatteverket för registrering, precis som de gjorde i samband med sitt första förord, för att äktenskapsförordet skall bli juridiskt giltigt mellan makarna.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om äktenskapsförord samt för att få hjälp att skriva äktenskapsförord.