Ändra testamente

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Ändra testamente

Giltighet av ändringar i testamente

Hur gör man för att genomföra juridiskt korrekta ändringar i ett testamente? När man vill ändra ett testamente bör man skriva ett nytt testamente och förstöra det gamla testamentet. Detta för att det är det sist upprättade testamentet som gäller för det fall att det skulle finnas flera olika testamenten. Man bör alltid sträva efter att undvika en situation där det finns flera testamenten för att i sin tur undvika komplicerade tolkningstvister.

Ändringar till testamente skall, för att vara giltiga, ske på samma sätt som när man skriver testamente. Då ett befintligt testamente ändras skall ett nytt testamente upprättas och följa de vanliga formkraven d.v.s. testamentet skall vara skriftligt samt skall bevittnas av två stycken vittnen. Om man endast vill göra tillägg till ett befintligt testamente går det att göra detta på det gamla testamentet om tillägget sker skriftligt och bevittnas.