Anmälan om bodelning

Du är här: Juridiska artiklar > Anmälan om bodelning

När behövs en anmälan om bodelning?

Vi de flesta fall av bodelning behöver bodelningen inte anmälas till Skatteverket. I samband med bodelning under äktenskap behöver dock makar skicka in en anmälan om bodelning innan de genomför denna. Skatteverket handlägger anmälningar om bodelningar under äktenskap och registrerar därefter dessa bodelningar i äktenskapsregistret. Bakgrunden till denna anmälningsplikt är att bodelningar under äktenskap anses kunna medföra risker för makarnas borgenärer.

Skatteverket kungör även en anmälan om bodelning under äktenskap i Post- och Inrikes Tidningar. Först efter registrering kan makarna genomföra sin bodelning och skriva bodelningsavtal. En anmälan om bodelning skall vara skriftlig och undertecknad av båda makarna.

Kontakta oss för mer information om anmälan om bodelning samt för att få hjälp med er bodelning.