Ansökan om lagfart vid bodelning och gåva

Du är här: Juridiska artiklar > Ansökan om lagfart vid bodelning och gåva

Förvärv av äganderätt till fastighet kan bland annat ske i samband med bodelning eller gåva. I båda fallen krävs att förvärvaren skickar in en ansökan om lagfart till Lantmäteriet. Efter en ansökan om lagfart kommer Lantmäteriet ändra sina uppgifter om vem som är ägare till fastigheten.

I samband med lagfartsansökan, då man förvärvat en fastighet genom gåva, skall man bifoga ett gåvobrev i original till sin ansökan. För det fall att gåvan sker mellan makar skall även gåvan innan ansökan om lagfart vara registrerad vid Skatteverket.

Om man har förvärvat en fastighet genom bodelning i samband med skilsmässa skall man till sin ansökan om lagfart bifoga ett bodelningsavtal i original. För det fall att makar önskar genomföra en bodelning av fastighet under bestående äktenskap skall man förutom att bifoga bodelningshandling i original även se till att man skicka med sin anmälan om bodelning under bestående äktenskap som registrerats hos Skatteverket.

Kontakta oss för hjälp med att ansöka om lagfart i samband med bodelning eller gåva.