Ansökan om registrering av äktenskapsförord

Start > Juridiska artiklar > Ansökan om registrering av äktenskapsförord

Hur registreras äktenskapsförord?

En ansökan om registrering av äktenskapsförord skall numera skickas in till Skatteverket för att vara giltigt. Innan registreringen av äktenskapsförordet bör makarna förstås noga överväga äktenskapsförordets innehåll och dess juridiska konsekvenser. Äktenskapsförordet skall också förstås dessutom upprättas skriftligt samt undertecknas av båda makarna.

I samband med en ansökan om registrering av äktenskapsförord skall makarna betala in en ansökningsavgift på 275 kronor till Skatteverket samt skicka in sitt äktenskapsförord i original. Registrering av äktenskapsförordet genomförs därefter av Skatteverket. Skatteverket  för också in uppgift om äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.

Kontakta oss för hjälp med att skriva förord och att genomföra registrering av äktenskapsförordet hos Skatteverket.