Arv med fri förfoganderätt och efterarv

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Arv med fri förfoganderätt och efterarv

Arv med fri förfoganderätt innebär att arvtagaren får fritt konsumera sitt arv genom att exempelvis sälja detta, ge bort det, byta bort det men att denne inte får skriva ett testamente om egendomen och därigenom testamentera bort arvet till någon annan. Det som en arvtagare erhåller med den fria förfoganderätten omfattas av en rätt till efterarv.

Fri förfoganderätt är vanligt förekommande enligt lag när det gäller efterlevande makes arvsrätt då den avlidne maken efterlämnar arvingar i första eller andra arvsklassen som alltså har rätt till efterarv när den efterlevande maken avlidit. Fri förfoganderätt kan också uppkomma genom villkor i testamente i de fall då testator har villkorat ett arv att det skall tillfalla testamentstagaren med fri förfoganderätt.

Kontakta oss för mer information om arv med fri förfoganderätt, efterarv och andra juridiska frågor inom arvsrätten.