Arvsavstående och arvsavsägelse

Start > Om Juristfirman > Juridiska artiklar > Arvsavstående och arvsavsägelse

Arvsavstående innebär att en arvtagare avstår sin rätt att ärva. Arvsavståendet medför att den avstående personens arvinge kommer att inträda som arvsberättigad i dennes ställe, d.v.s. arvet går vidare i enlighet med arvsordningen. Situationen blir densamma som om den som genomför ett arvsavstående hade avlidit före arvlåtaren. Ett arvsavstående kan ske delvis eller helt.

Ett arvsavstående skall också skiljas från en arvsavsägelse. Arvsavsägelsen innebär att arvingen skriftligen avsäger sig rätten att ärva och en arvsavsägelse gäller även gentemot arvingens avkomlingar om inget annat framgår av omständigheterna.