Asylansökan i Sverige hos Migrationsverket

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Asylansökan i Sverige hos Migrationsverket

Asylansökan sker hos Migrationsverket

Under vissa förutsättningar kan flyktingar ansöka om och beviljas asyl i Sverige. Dessa förutsättningar regleras i FN:s flyktingkonvention och i svenska lagregler. Det är Migrationsverket som handlägger asylansökningar. Asylprocessen är komplicerad och Migrationsverket utreder varje asylsökande individuellt inom ramen för en så kallad asylutredning.

Offentligt biträde betalas av Migrationsverket

Myndigheten avgör dessutom om personen ifråga är i behov av ett så kallat offentligt biträde som utses av myndigheten och vars kostnader betalas av myndigheten. Det offentliga biträdet skall ta tillvara på personens intressen och bistå med juridisk hjälp. Den asylsökande har en möjlighet att själv önska vem som skall vara deras biträde i asylprocessen.

Kontakta oss för hjälp med asylansökan eller om du önskar att vi skall förordnas som ditt offentliga biträde.