Bli sambo och leva i samboförhållande

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Bli sambo och leva i samboförhållande

Enligt Sambolagen anses man vara sambo och leva i ett samboförhållande om två personer stadigvarande bor tillsammans, i ett gemensamt hushåll och lever under äktenskapsliknande förhållanden. Samboförhållanden är numera en mycket frekvent förekommande familjekonstellation.

Om man skulle gifta sig så anses man inte längre vara sambo. För att vara sambo krävs dessutom att det finns en viss varaktighet i samboförhållandet, eller åtminstone att personerna avser att förhållandet skall bli varaktigt. Detta medför att personer i tillfälliga och flyktiga relationer kan komma att inte anses vara sambor vid en bedömning. Saker som tyder på att ett samboförhållande föreligger är att personerna har samma folkbokföringsadress, att personerna bor ihop och att de har gemensamma barn.

När upphör ett samboförhållande?

Ett samboförhållande upphör om någon av samborna gifter sig, om samborna flyttar isär, om någon av samborna avlider eller om någon av samborna väcker talan om att överta sambobostad eller om att en bodelningsförrättare skall utses vid sambornas bodelning.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om sambojuridik.