Att gifta sig eller bli sambo

Start > Juridiska artiklar > Att gifta sig eller bli sambo

Att gifta sig eller bli sambo är en naturlig del del av livet. De familjerättsliga reglerna tillämpas både vid ingående, upplösande och under den tid som relationen består och medför juridiska konsekvenser. En del av dessa konsekvenser kan vara önskade medan andra inte är det. Sambor och makar har dock goda möjligheter att använda juridiken som ett planeringsverktyg för att kunna styra och modifiera en del av dessa konsekvenser på ett sätt som bättre passar deras behov och önskemål.

Att vara make eller sambo påverkar arvsrätten

De allra flesta människor vet att makar har rätt att ärva varandra. Har den avlidna maken särkullbarn kommer dock dessa att ha försteg till arv framför efterlevande make. Särkullbarns arvsrätt går nämligen före den efterlevande makes arvsrätt. I detta sammanhang kan det vara önskvärt att skriva testamente för att stärka efterlevande makes ställning. Det som många inte vet däremot är att sambor inte ärver varandra på så sätt som makar gör. För att sambor skall kunna ärva varandra måste de skriva testamente.

Samboavtal och äktenskapsförord

Samboavtal och äktenskapsförord är juridiska dokument som är vanligt förekommande mellan makar respektive mellan sambor. Förekomsten av dessa juridiska dokument får betydelse vid en eventuell framtida bodelning mellan sambor eller vid en bodelning mellan makar. Genom samboavtal respektive äktenskapsförord går det att skapa en relativt god klarhet i vem som äger vad och hur samborna respektive makarna avser att deras tillgångar skall fördelas vid en eventuell skilsmässa respektive samboseparation.

Kontakta oss för juridisk rådgivning kring de juridiska konsekvenserna av att vara gift eller vara sambo.