Asylansökan i Sverige hos Migrationsverket

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Asylansökan i Sverige hos Migrationsverket Asylansökan sker hos Migrationsverket Under vissa förutsättningar kan flyktingar ansöka om och beviljas asyl i Sverige. Dessa förutsättningar regleras i FN:s flyktingkonvention och i svenska lagregler. Det är Migrationsverket som handlägger asylansökningar. Asylprocessen är komplicerad och Migrationsverket utreder varje asylsökande individuellt inom ramen för en så kallad asylutredning. Offentligt biträde betalas av Migrationsverket Myndigheten avgör dessutom om…

Public Counsel Regarding Swedish Immigration Law

Immigration law is the area of law that deals with legal issues such as asylum, citizenship and residency. The area is complex and people with such a case may be eligible for a so-called public counsel. The cost of the public counsel is paid by the Swedish state and the Swedish Migration Board is the authority that appoints public counsels. Especially in regard to asylum cases public counsels are regularly…

Offentligt biträde inom migrationsrätt

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Offentligt biträde inom migrationsrätt Offentligt biträde utses av Migrationsverket Migrationsrätten är det rättsområde som behandlar frågor som exempelvis asyl, medborgarskap och uppehållstillstånd. Rättsområdet är komplicerat och kan berättiga till ett så kallat offentligt biträde. Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av staten och det är Migrationsverket som är den myndighet som utser offentliga biträden. Framförallt vad gäller asylärenden så förordnar Migrationsverket offentliga…