Lagfart

Start > Juridiska artiklar > Lagfart Vad är en lagfart? En lagfart är en registrering hos inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet) av ett förvärv av fast egendom. Det finns flera sätt på vilket fast egendom kan förvärvas. Det kan exempelvis ske genom köp, gåva, bodelning och arvskifte. I samband med dessa förvärv upprättas skriftliga handlingar som benämns fångeshandlingar som sedan ligger till grund för lagfartsansökningar och därefter nya lagfarter. Vid köp upprättas köpebrev,…

Konkurs och konkursansökan

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Konkurs och konkursansökan Vad innebär en konkurs? Genom konkurs tas en gäldenärs samtliga tillgångar i anspråk för att täcka dennes skulder. Ändamålet med konkursinstitutet och konkursansökningar är främst att se till att ingen borgenär gynnas framför andra när tillgångarna inte räcker till betalning av samtliga fordringar. Juridiska och fysiska personer Den stora majoriteten av konkursansökningar och konkurser omfattar juridiska personer, främst aktiebolag.…

Gåva och enskild egendom

Du är här: Juridiska artiklar > Gåva och enskild egendom Vid gåva finns det en juridiskt möjlighet att förordna att den bortgivna egendomen, exempelvis en bostadsrätt eller fastighet skall vara mottagarens så kallade enskilda egendom. En gåva blir enskild egendom genom att man i gåvobrevet för den aktuella gåvan skriver in ett villkor om att gåvan skall utgöra enskild egendom. Att egendom genom gåva fått statusen enskild egendom medför att…