Bid Management för anbudsgivare i offentlig upphandling

 

Start > Juridiska artiklarBid Management för anbudsgivare i offentlig upphandling

Inom offentlig upphandling finns det många affärsmöjligheter för de leverantörer som önskar utöka eller bredda sin kundportfölj till att även omfatta myndigheter, landsting och kommuner. De offentliga kontrakten är svårfångade men oftast väl värda den insats som krävs i form av förberedelser inför anbudsskrivning, upprättande av anbud, anbudsgranskning och utförande av det faktiska uppdraget efter att anbudsgivaren vunnit upphandlingskontraktet. Att ha offentlig sektor i sin kundportfölj är fördelaktigt ur flera synpunkter, bland annat så är uppdragsgivaren allt som oftast okänslig för konjunkturer med efterföljande betalningssvårigheter som ibland kan drabba företag.

Hallbeck Juridik AB arbetar med Bid Management för anbudsgivare som deltar i offentliga upphandlingar och konkurrensutsättningar. Våra anbudskonsulter hjälper anbudsgivarna att skriva anbud, granska anbud samt tillhandahåller även juridisk rådgivning kring upphandlingsjuridik samt skapar även rutiner och riktlinjer för anbudsgivning gentemot offentlig sektor för de leverantörer som är i behov av att strukturera och förbättra sin anbudsverksamhet.

Läs mer på vår hemsida för Anbudsspecialisten om du vill veta mer om hur vi optimerar anbudsverksamheter för anbudsgivare samt för att få värdefull information om de utmaningar som uppstår för de leverantörer som väljer att delta i offentlig upphandling genom att skriva anbud.