Boutredning och arvskifte

Start > Om Juristfirman > Juridiska artiklar > Boutredning och arvskifte När någon avlider sker en boutredning som så småningom övergår i ett arvskifte. Syftet med boutredningen och det efterföljande arvskiftet är att den avlidnes kvarlåtenskap skall fastställas och skiftas ut till eventuella arvtagare. Många frågor av varierande svårighetsgrad uppstår ofta i samband med boutredningar och vad som gäller avseende förvaltningen av en avliden persons tillgångar och skulder och kanske…

Särkullbarns arvsrätt och testamente

Start > Juridiska artiklar > Särkullbarns arvsrätt och testamente Arvsrätten för särkullbarn är enligt den svenska arvsrättens regler relativt väl skyddad. Särkullbarn är per definition sådana barn som inte är makarnas gemensamma barn. När det gäller makarnas gemensamma barn så får dessa sin arvsrätt efter en avliden förälder uppskjuten tills den efterlevande maken avlidit i form av så kallat efterarv. Den uppskjutna arvsrätten beror på att den efterlevande maken ärver…

Sambors arvsrätt

Start > Juridiska artiklar > Sambors arvsrätt Sambors arvsrätt är en omdiskuterad fråga och det är en vanligt förekommande missförstånd att sambor har arvsrätt efter varandra. Egentligen är det något felaktigt att tala om sambors arvsrätt eftersom det inte finns någon automatisk arvsrätt för sambor. Detta missförstånd tenderar att kunna skapa problem som visar sig först i samband med dödsfall i ett samboförhållande. Sambor har dock ingen arvsrätt efter varandra…