Varför skriva äktenskapsförord?

Start > Juridiska artiklar > Varför skriva äktenskapsförord? Vad är ett äktenskapsförord? För att förstå varför man kan skriva äktenskapsförord bör man först förstå vad det är. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som innefattar ett skriftligt avtal mellan makar eller mellan blivande makar. I äktenskapsförordet kan makarna avtal om vad som skall i samband med en eventuell framtida bodelning mellan makarna. Om makar inte skriver ett äktenskapsförord så sker…

Lagfart

Start > Juridiska artiklar > Lagfart Vad är en lagfart? En lagfart är en registrering hos inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet) av ett förvärv av fast egendom. Det finns flera sätt på vilket fast egendom kan förvärvas. Det kan exempelvis ske genom köp, gåva, bodelning och arvskifte. I samband med dessa förvärv upprättas skriftliga handlingar som benämns fångeshandlingar som sedan ligger till grund för lagfartsansökningar och därefter nya lagfarter. Vid köp upprättas köpebrev,…

Gåva och enskild egendom

Du är här: Juridiska artiklar > Gåva och enskild egendom Vid gåva finns det en juridiskt möjlighet att förordna att den bortgivna egendomen, exempelvis en bostadsrätt eller fastighet skall vara mottagarens så kallade enskilda egendom. En gåva blir enskild egendom genom att man i gåvobrevet för den aktuella gåvan skriver in ett villkor om att gåvan skall utgöra enskild egendom. Att egendom genom gåva fått statusen enskild egendom medför att…