Servitut

Start > Juridiska artiklar > Servitut Vad är ett servitut? Rättsinstitutet servitut, som bland annat har stor betydelse inom jord- och skogsbruk, men även för åtskilliga fritidsfastigheter regleras huvudsakligen i Jordabalkens fjortonde kapitel. Genom ett servitut kan en så kallad härskande fastighet använda nyttigheter på en tjänande fastighet, exempelvis rätten att ta vatten från en brunn. Hur uppkommer ett servitut? Servitut kan upprättas genom ett vanligt civilrättsligt avtal mellan två…

Lagfart

Start > Juridiska artiklar > Lagfart Vad är en lagfart? En lagfart är en registrering hos inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet) av ett förvärv av fast egendom. Det finns flera sätt på vilket fast egendom kan förvärvas. Det kan exempelvis ske genom köp, gåva, bodelning och arvskifte. I samband med dessa förvärv upprättas skriftliga handlingar som benämns fångeshandlingar som sedan ligger till grund för lagfartsansökningar och därefter nya lagfarter. Vid köp upprättas köpebrev,…

Ansökan om lagfart vid bodelning och gåva

Du är här: Juridiska artiklar > Ansökan om lagfart vid bodelning och gåva Förvärv av äganderätt till fastighet kan bland annat ske i samband med bodelning eller gåva. I båda fallen krävs att förvärvaren skickar in en ansökan om lagfart till Lantmäteriet. Efter en ansökan om lagfart kommer Lantmäteriet ändra sina uppgifter om vem som är ägare till fastigheten. I samband med lagfartsansökan, då man förvärvat en fastighet genom gåva, skall…