Möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut

Start > Juridiska artiklar > Möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut Förvaltningsbeslut är beslut som fattas av förvaltningsmyndigheter i samband med myndigheternas myndighetsutövning. Myndigheter som exempelvis Jordbruksverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket eller Skatteverket är exempel på förvaltningsmyndigheter. Även beslut som fattats av kommuners socialförvaltning utgör förvaltningsbeslut. Vilka beslut kan överklagas? Naturligtvis är många enskilda ofta missnöjda med förvaltningsbeslut. Möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut har länge varit ett problem i svensk förvaltningsrätt; men det har…

Den sociala dimensionen- Kommunen ville flytta en äldre kvinna från ett vårdhem till ett annat

Start > Juridiska artiklar > Den sociala dimensionen I Förvaltningsrätten i Malmö har nyligen avgjorts ett mål beträffande ett vårdhem i en skånsk kommun. Kommunen ville flytta en äldre kvinna från ett vårdhem till ett annat, men enligt kvinnans läkare skulle flyttningen kunna utgöra en fara för hennes liv. Beslutet, som överhuvudtaget inte delgivits i behörig ordning och om vilkets överklagbarhet de berörda inte upplysts, överklagades dock med hänvisning till…