Vad är juridik?

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Vad är juridik? Juridik brukar benämnas som en lära om rättsregler. Inom juridiken ingår frågor om tolkning och tillämpning av olika rättsregler. Människors vardagliga liv är omgärdat av juridiken, nästintill att mänsklig aktivitet regleras i förlängningen av olika typer av juridiska regler. Mot denna bakgrund är det enkelt att inse varför det finns så många olika rättsområden som delar upp juridiken i…

Söker du jurister i Stockholm?

Start > Juridiska artiklar > Söker du jurister i Stockholm? Är du i behov av jurister i Stockholmsområdet så hjälper vi dig med dina juridiska angelägenheter. Juristfirma David Hallbeck AB bedriver sin verksamhet i Stockholm men utför också sina tjänster i en rikstäckande omfattning via distanslösningar. Våra jurister är tillgängliga för att hjälpa dig som bor i andra delar av landet via telefon, brev och e-post. Skulle du ha ett…

Vad gör en jurist?

Start > Juridiska artiklar > Vad gör en jurist? Svaret på frågan vad en jurist gör varierar eftersom jurister tillhör en yrkesgrupp som kan ha mycket varierande arbetsuppgifter och arbetsformer. En jurist kan bland annat arbeta med juridisk problemlösning, tolkning av lagar samt granskning och upprättande av avtal utifrån gällande rättsregler. De arbetsuppgifter som många jurister har gemensamt är tillhandahållande av juridisk rådgivning, upprättande av juridiska dokument eller att verka…