Den sociala dimensionen- Kommunen ville flytta en äldre kvinna från ett vårdhem till ett annat

Start > Juridiska artiklar > Den sociala dimensionen

I Förvaltningsrätten i Malmö har nyligen avgjorts ett mål beträffande ett vårdhem i en skånsk kommun. Kommunen ville flytta en äldre kvinna från ett vårdhem till ett annat, men enligt kvinnans läkare skulle flyttningen kunna utgöra en fara för hennes liv. Beslutet, som överhuvudtaget inte delgivits i behörig ordning och om vilkets överklagbarhet de berörda inte upplysts, överklagades dock med hänvisning till Europakonventionens rätt till effektivt rättsmedel och detta med framgång.