Dödsboanmälan

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Dödsboanmälan

Om någon avlider och endast efterlämnar tillgångar som endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan anhöriga genomföra en dödsboanmälan istället för att genomföra en bouppteckning.

Om tillgångarna i dödsboet är små, kan alltså en dödsboanmälan genomföras, men om det finns mark, fastighet eller bostadsrätt i dödsboet måste en formell bouppteckning genomföras. Det samma gäller om någon av dödsbodelägarna kräver en bouppteckning eller om det avlidne efterlämnar ett testamente eller om det finns ett äktenskapsförord.

Dödsboanmälningen hanteras av boutredarna i den kommun som den avlidne tillhör och det är också kommunen som skickar in dödsboanmälan till Skatteverket för handläggning och registrering.

Kontakta våra jurister om du behöver kvalificerad juridisk rådgivning kring dödsboanmälningar, bouppteckningar eller andra juridiska frågor som relaterar till dödsfall.