Ekonomisk familjerätt

Start > Juridiska artiklar > Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt är en beteckning på de aspekter inom familjerätt som får eller kan få ekonomiska konsekvenser för de inblandade parterna. Inom den ekonomiska familjerätten räknas exempelvis frågor om arv, testamente, bodelning samt diverse juridiska dokument såsom exempelvis äktenskapsförord, samboavtal och bodelningsavtal. Inom ekonomisk familjerätt faller även juridiska frågeställningar kring gåvor.

Att tänka till före

Inom ekonomisk familjerätt är det viktigt att iakttaga ett proaktivt förhållningssätt och försöka planera framtiden i så stor utsträckning som möjligt för att minska risken för eventuella framtida negativa konsekvenser för ekonomin. Genom god planering inom den ekonomiska familjerätten kan man minska juridiska risker och samtidigt göra framtiden något mer förutsägbar.

Kontakta oss för juridisk rådgivning inom ekonomisk familjerätt.