Enskild egendom & giftorättsgods

Start > Juridiska artiklar > Enskild egendom och giftorättsgods

Vad är enskild egendom och giftorättsgods?

Enskild egendom och giftorättsgods är olika beteckningar på egendoms status. Att egendomen är enskild egendom innebär att den inte ingår i en bodelning mellan makar. Egendom kan bli enskild egendom genom villkor i gåvobrev, villkor i testamente eller genom äktenskapsförord.

Huvudregeln inom ramen för ett äktenskap är att all makarnas respektive egendom är giftorättsgods. Innebörden av att egendom utgör så kallat giftorättsgods är att egendomen omfattas av ett anspråk på värdemässig hälftendelning vid en framtida bodelning och skall sålunda ingå i makarnas egendomsfördelning.

Genom att omvandla egendom från giftorättsgods till respektive makes enskild egendom kan makarna sålunda tillse att egendomen ifråga inte kommer att ingå i en eventuell framtida bodelning. Det är viktigt att notera i sammanhanget att ett anspråk på delning av giftorättsgods innebär dock inte att anspråk på viss specifik egendom utan endast ett värdemässigt anspråk.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om enskild egendom och giftorättsgods samt för att få hjälp att omvandla egendomens status från giftorättsgods till enskild egendom.