Formkrav äktenskapsförord

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Formkrav äktenskapsförord

I svensk rätt finns inte speciellt många formkrav generellt när det gäller upprättande av olika typer av juridiska dokument. Formkrav är sådana krav som måste uppfyllas för att ett juridiskt dokument skall vara juridiskt giltigt och bindande. När det gäller äktenskapsförord, som är ett avtal mellan makar eller blivande makar, gäller att äktenskapsförordet för att uppfylla formkraven skall vara skriftligt, undertecknat av båda makarna samt att det dessutom måste registreras vid Skatteverket.

Oavsett det faktum att ett äktenskapsförord inte omfattas av en mängd formkrav är det ofta klokt att anlita en jurist för att skriva äktenskapsförordet. Genom att anlita en jurist kommer äktenskapsförordet vara tydligt formulerat vilket i sin tur minskar risken för framtida tvister mellan makarna med anledning av förordet. Det är viktigt att båda makarna har full förståelse för äktenskapsförordets innehåll och framförallt dess verkningar vid en eventuella framtida bodelning.