Gåva och enskild egendom

Du är här: Juridiska artiklar > Gåva och enskild egendom

Vid gåva finns det en juridiskt möjlighet att förordna att den bortgivna egendomen, exempelvis en bostadsrätt eller fastighet skall vara mottagarens så kallade enskilda egendom. En gåva blir enskild egendom genom att man i gåvobrevet för den aktuella gåvan skriver in ett villkor om att gåvan skall utgöra enskild egendom. Att egendom genom gåva fått statusen enskild egendom medför att egendomen inte omfattas av en eventuell framtida bodelning mellan gåvomottagaren och dennes make eller maka. I annat fall gäller nämligen som huvudregel att egendomen är så kallat giftorättsgods och därmed omfattas av ett latent krav på värdemässig hälftendelning vid bodelning mellan makar. Enskild egendom kan även uppkomma genom villkor i testamente eller genom äktenskapsförord.

Kontakta våra jurister för juridisk rådgivning om gåvor och för att får hjälp med att förordna att egendom skall vara enskild egendom genom gåva.