Gåvohandling (gåvobrev) och gåva mellan makar

Start > Juridiska artiklar > Gåvohandling (gåvobrev) och gåva mellan makar

Gåva mellan makar behandlas i stort sett som vilka gåvor som helst mellan vilka personer som helst och som huvudregel gäller därmed att en gåvor mellan makar blir giltig mellan makarna genom att gåvan helt enkelt överförs från givaren till mottagaren. Vid gåva mellan makar är det dock i många fall svårt att föra över gåvan till den andra maken vilket är en förutsättning för att en gåva skall vara giltig. Den maken som ger gåvan har nämligen ofta en fortsatt möjlighet att använda gåvan även efter den har givits bort. Makar kan därför registrera gåvan hos Skatteverket vilket medför att gåvan blir juridiskt giltig i förhållande till givarmakens borgenärer. Vid gåva mellan makar av fastighet krävs dessutom att en gåvohandling (gåvobrev) för fastighet upprättas.

Gåva mellan makar av fastighet

Vid gåvor mellan makar av fastighet skall en gåvohandling upprättas och därefter skall gåvohandlingen skickas in till Skatteverket för registrering. Skatteverket registrerar därefter gåvan av fastigheten och för in information om gåvan i äktenskapsregistret och annonserar också denna i Post- och Inrikes Tidningar. Först därefter kan maken som erhållit gåvan ansöka om lagfart hos lantmäteriet.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om gåva mellan makar och hjälp med att skriva gåvohandlingar.