Hindersprövning

Du är här: Juridiska artiklar > Hindersprövning

För att kunna gifta sig måste man ansöka om så kallad hindersprövning vid Skatteverket. Inom ramen för en hindersprövning undersöker Skatteverket att det inte finns några hinder för er att gifta er. Det finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man skall få gifta sig i Sverige och dessa är att man skall vara minst 18 år gammal, man skall inte redan vara gift eller registrerad som partner samt att man inte får vara i för nära släktskap med varandra. När det gäller ålderskravet kan Länsstyrelsen bevilja undantag. När Skatteverket genomfört sin hindersprövning får de blivande makarna ett intyg om hindersprövning samt ett vigselintyg.

På Skatteverkets hemsida finns blankett för att ansöka om hindersprövning samt information om vad som gäller i samband med hindersprövning inför vigsel.