Inbördes testamente

Du är här: Juridiska artiklar > Inbördes testamente

Inbördes testamenten är en testamentstyp där två eller fler personer i ett och samma testamente bestämmer att personerna ifråga skall ärva varandra. Ett inbördes testamente innehåller alltså egentligen flera personers sista vilja avseende deras respektive kvarlåtenskap fast ryms inom ett och samma dokument. Inbördes testamenten är framförallt vanligt förekommande mellan sambor och makar men i princip vilka personer som helst som vill ärva varandra kan egentligen använda sig av testamentstypen. Ofta skriver makar denna typ av testamente för att stärka varandras arvsrätt i de fall makarna har särkullbarn medan sambor skriver inbördes testamenten eftersom de saknar en lagreglerad arvsrätt efter varandra.

Sambor och makar med särkullbarn

För sambor kan det vara viktigt att skriva testamente eftersom sambor inte ärver varandra enligt svenska arvsregler utan testamente. Makar däremot ärver varandra enligt lag. Inbördes testamente mellan makar kan dock, trots makars arvsrätt, vara lämpligt att upprätta i vissa fall, speciellt om makarna har särkullbarn, d.v.s. icke gemensamma barn. Om makarna har särkullbarn har särkullbarnen nämligen försteg att ärva framför efterlevande make. Genom det inbördes testamentet kan makarna istället begränsa särkullbarnens arvsrätt till laglotten vilket motsvarar halva arvslotten. Om makarna önskar kan de också förordna att särkullbarnen skall utfå sitt resterande arv när den sist levande maken avlider vilket alltså motsvarar vad som gäller för makars gemensamma barn.

Kontakta oss för juridisk rådgivning och hjälp med att skriva inbördes testamente.