Juridisk rådgivning

Start > Juridiska artiklar > Juridisk rådgivning

Lyssna, förstå och först därefter ge juridisk rådgivning och hjälp är vår arbetsmodell när det gäller utförandet av de juridiska tjänster som vi tillhandahåller. Relativt snabbt går det oftast att avgöra om ett ärende kan eller bör drivas vidare eller inte utifrån klientens beskrivning av sitt unika behov och dennes önskemål. Oftast räcker det med ca en timmes juridisk rådgivning innan ärendet kan klargöras och klienten kan få hjälp med information kring sina eventuella handlingsmöjligheter och vilka åtgärder denne bör eller kan vidta.

Den juridiska rådgivningen som juristfirman tillhandahåller har ett tydligt fokus på proaktivitet, d.v.s. vårt mål är att arbeta förebyggande och hjälpa våra klienter innan eventuella juridiska problem har uppstått. Detta förutsätter förstås att klienten kontaktar oss i god tid så att chanserna är goda för en framgångsrik hantering av deras ärenden.

Kontakta oss om du är i behov av juridisk rådgivning, om du har en frågeställning eller behöver någon annan form av hjälp. Vi tillhandahåller juridisk rådgivning i Stockholm men också i övriga delar av landet via distanslösningar.

Relaterande information:

> Juridiska tjänster