Juridiska tjänster för företag & privatpersoner

Start > Juridiska artiklar > Juridiska tjänster för företag och privatpersoner

Juristfirman erbjuder juridiska tjänster för både företag och privatpersoner inom en rad rättsområden såsom exempelvis familjerätt, arbetsrätt, fordringsrätt, migrationsrätt och hyresjuridik med flera områden. De juridiska tjänsterna är huvudsakligen inriktade på  rådgivning, upprättande av juridiska dokument samt att biträda i egenskap av juridiskt ombud vid domstolsförhandlingar. Utförandet av juristfirmans tjänster präglas starkt av praktisk problemlösning inom vardagsjuridik.

Flera av juristfirmans klienter anlitar juristfirman för hantering  av ärenden av privat natur men också i egenskap av företagare angående frågeställningar och behov som dyker upp inom ramen för klienternas näringsverksamheter.

Våra skräddarsydda och anpassade juridiska tjänster medför att vi både kan och strävar efter att vara en heltäckande leverantör av tjänster som kan tillfredsställa de flesta behov som kan uppstå under livets gång. Det är lika viktigt för oss att hitta juridiskt hållbara lösningar i nuläget som att hitta juridiskt hållbara lösningar i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill lära känna våra klienter för att över tid få en god förståelse för klientens unika förhållanden och för att klienten skall känna sig trygg med sin jurist. Juristen tillgodogör sig över tid unik kunskap om klienten och dennes behov vilket är till klientens fördel i samband med att vi utför våra  tjänster.

Kontakta oss gärna för mer information om vilka juridiska tjänster vi kan erbjuda dig som är privatperson och du som behöver juridisk hjälp inom ramen för bedrivande av näringsverksamhet.