Du är här: Juridiska tjänster > Juridisk rådgivning

     Juridisk rådgivning av jurister inriktad på praktisk problemlösning inom vardagsjuridik.

Juridisk rådgivning som tillhandahålls av juristfirman är framförallt inriktad på praktisk juridisk problemlösning med fokus på vardagsjuridik, tvistlösning samt agerande som ombud i samband med förvaltningsmål eller vid övriga kontakter med myndigheter. Den juridiska rådgivningen våra jurister tillhandahåller erbjuds till både privatpersoner och företagare.

Juridiska rådgivare som lyssnar. För att du skall kunna erhålla en effektiv och ändamålsenlig hantering av ditt juridiska ärende så läggs stor vikt vid lyhördhet för dina unika önskemål och dina behov i samband med den rådgivning som våra juridiska rådgivare tillhandahåller. Genom fokus på lyhördhet ökar klientens chanser att uppnå sina målsättningar med sitt ärende samtidigt som dennes unika behov och önskemål tillfredsställs så långt möjligt.


Andra juridiska tjänster:


Juridisk rådgivning har två sidor, dels skall du som klient veta vilka rättigheter och möjligheter du har i samband med hanteringen av ditt ärende men du skall också informeras om vilka skyldigheter du har i en viss situation eller under vissa omständigheter. Genom detta dubbla perspektiv hos våra juridiska rådgivare blir den juridiska rådgivningen balanserad, din förutsebarhet ökas och du kan känna dig tryggare.

Juristfirman erbjuder juridisk rådgivning inom exempelvis familjerätt, arvsrätt, hyresjuridik, arbetsrätt, fordringsrätt m.fl. rättsområden.

> Rättsområden


> Kontakta oss för juridisk rådgivning