Du är här: Juridiska tjänster > Juridiska dokument

     Juridiska dokument som ger ökad framtida förutsägbarhet.

De juridiska dokument som upprättas av jurister hos juristfirman upprättas alltid mot bakgrund av klientens unika behov och målsättningar. Juridisk korrekthet och lämplighet är alltid viktigt att uppnå vid upprättande av ett juridiskt dokument och detta är centralt även för våra jurister.

Juridiska dokument skall också vara väl genomtänkta och anpassade för klientens unika levnadsomständigheter och behov. De dokument som upprättas av våra jurister anpassas därför oavsett om dokumentet är avsett för makar, sambor eller för företagare. Vi skriver bland annat äktenskapsförord, gåvobrev, samboavtal, testamente och bodelningsavtal.


Juridiska dokument – dokumenttyper:

Äktenskapsförord - Ett juridiskt dokument som kan skrivas av äkta makar för att bestämma omfattningen av respektive makes enskilda egendom vilket i sin tur påverkar utgången av en eventuell framtida bodelning mellan makarna. Läs mer om äktenskapsförord.

Gåvobrev – Ett juridiskt dokument som upprättas i samband med gåvor. Vissa typer av gåvor kräver att ett gåvobrev upprättas och så är fallet t.e.x. vid gåva av fastighet. I gåvobrevet kan man dessutom ta med en rad villkor för gåvan om så önskas. Läs mer om gåvobrev.

Samboavtal – Samboavtal är ett skriftligt avtal mellan sambor. I ett samboavtal kan sambor eller blivande sambor avtala om omfattningen av en eventuell framtida bodelning p.g.a. samboseparation eller ena sambons dödsfall. Samborna kan i samboavtalet avtala bort sambolagens regler om bodelning, helt eller delvis. Läs mer om samboavtal.

Testamente – Ett testamente utgör ett skriftligt förordnande om hur kvarlåtenskap skall fördelas. Genom att skriva testamente kan man modifiera de arvsregler som annars gäller enligt lag. För sambor och makar med särkullbarn kan det vara viktigt att skriva testamente inbördes testamente. Läs mer om testamente.

Bodelningsavtal – Bodelningsavtal är ett juridiskt dokument som innehåller makars och sambors överenskommelser vid bodelning. Läs mer om bodelningsavtal.


Förutsägbarhet genom rätt juridiskt dokument

De juridiska dokument som upprättas av våra jurister är avsedda för att du som klient skall kunna uppnå större förutsägbarhet vad avser framtiden och framtida juridiska konsekvenser. Det är betydelsefullt att använda juridiken som ett planeringsverktyg för att i större utsträckning kunna överblicka framtida juridiska konsekvenser. Genom långsiktig planering och upprättande av ett anpassat juridiskt dokument är det möjligt att styra en hel del juridiska konsekvenser i livet på ett mer önskvärt och ändamålsenligt sätt.

Formaliakrav och registreringskrav

De flesta juridiska handlingar skall upprättas på ett visst sätt och ha ett visst innehåll, d.v.s. det finns krav på att dokumenten uppfyller viss formalia för att dokumenten skall vara juridiskt giltiga. Därtill krävs att vissa dokument också skall registreras för att vara giltiga och därmed få den rättsliga effekt som är avsedd. Kraven för att uppnå  juridisk giltigt varierar beroende på dokumenttyp.


Andra juridiska tjänster:


Kontakta oss för mer information om juridiska dokument och för att få en kostnadsfri behovsanalys. Genom behovsanalysen får du svar på vilket eller vilka handlingar som just du bör upprätta utifrån dina behov och målsättningar.

Självklart tillhandahåller vi all den juridiska rådgivning som du behöver när du väljer att anlita oss för upprättande av ditt juridiska dokument.  Om dokumenttypen du behöver omfattas av registreringskrav så ombesörjer vi förstås även detta.

> Kontakta oss om juridiska dokument