Du är här: Juridiska tjänster > Juridiska dokument > Partnerskapsförord

Ett partnerskapsförord är ett juridiskt dokument som kan skrivas mellan personer av samma kön som har ingått äktenskap. Ett partnerskapsförord fungerar på samma sätt och har samma verkningar som ett äktenskapsförord.

Personer i samkönat äktenskap kan följaktligen i ett partnerskapsförord bestämma att viss eller all egendom som tillhör båda eller endast den ene av dem eller egendom som tillfaller dem i framtiden skall vara enskild egendom. De kan dessutom ändra ett tidigare partnerskapsförord och bestämma att viss egendom som är enskild egendom istället skall vara giftorättsgods.

För att partnerskapsförordet skall bli juridiskt giltigt skall det registreras hos Skatteverket precis på samma sätt som gäller för ett äktenskapsförord.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om partnerskapsförord eller för att få hjälp att skriva partnerskapsförord.