Du är här: Juridiska tjänster > Juridiskt ombud

     Anlita juridiskt ombud i tvistemål,  förvaltningsmål och som offentligt biträde i migrationsärenden.

Juristfirmans jurister åtar sig uppdrag som juridiskt ombud inom bland annat arbetsrätt, förvaltningsrätt, migrationsrätt, fordringsrätt och hyresjuridik med flera rättsområden i både Stockholm och övriga landet. Firman tillhandahåller juridiska ombud i både tvistemål och förvaltningsmål samt åtar sig uppdrag som offentligt biträde i asylärenden.

Omsorgsfulla och lyhörda juridiska ombud

Juristerna har gedigna erfarenheter av att verka som juridiska ombud och är vana vid att ta tillvarata klientens rättigheter och möjligheter i samband med både tvistemål och förvaltningsmål vilket ökar chanserna för en framgångsrik utgång av ärendet. De klienter som anlitar ett juridiskt ombud hos oss behandlas självklart med hänsyn och lyhördhet och klientens juridiska ärende behandlas med högsta möjliga sekretess


Andra juridiska tjänster:


Ett juridiskt ombud betalas genom rättsskydd eller rättshjälp

Vid tvist finns det under vissa förutsättningar möjlighet att erhålla ersättning genom rättshjälp av staten eller rättsskydd genom privat försäkring. Rättshjälpen eller rättsskyddet ersätter en del av kostnaden för den jurist som är klientens juridiska ombud. Vi undersöker alltid om våra klienter har rätt till ersättning i samband med tvist för att klienten på så sätt skall kunna täcka en del av sina kostnader vid anlitande av oss som juridiskt ombud.

Juridiskt ombud i migrationsrättsligt ärende

För den som behöver anlita ett juridiskt ombud i ett migrationsrättsligt ärende så åtar vi oss uppdrag som särskilt förordnat biträde av Migrationsverket. Denna typ av juridiskt ombud benämns offentligt biträde. Kostnaderna för ett juridiskt ombud i detta fall betalas av Migrationsverket. Kontakta oss för mer information om offentligt biträde.

> Kontakta oss om du behöver ett juridiskt ombud