Du är här: Juridiska tjänster > Offentligt biträde

Offentligt biträde är en typ av juridiskt ombud, jurist eller advokat, som kan förordnas av Migrationsverket i samband med ett migrationsärende som exempelvis asyl, uppehållstillstånd, medborgarskap m.m. Det offentliga biträdet har till uppdrag att bistå exempelvis en asylsökande med juridisk hjälp och juridisk rådgivning i dennes asylärende. Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av Migrationsverket.

Onskemål om specifikt offentligt biträde

Innan Migrationsverket beslutar att förordna ett offentligt biträde så utreder myndigheten om personen ifråga behöver juridisk hjälp av ett biträde. Om så är fallet kommer myndigheten att förordna en jurist eller advokat till offentligt biträde. Den person som får beviljat ett offentligt biträde kan också i samband därmed själv framföra sina önskemål om denne vill ha en viss jurist eller advokat. Migrationsverket brukar godkänna dessa egna önskemål.


Andra juridiska tjänster:


 

> Kontakta oss om offentligt biträde