Juristfirma i Stockholm

Start > Juridiska artiklar > Juristfirma i Stockholm

Juristfirma i Stockholm med distanslösningar

Juristfirma Hallbeck Juridik AB bedriver sin verksamhet i Stockholm. Juristfirman har ett varierat klientel bestående av både privatpersoner och företag. Verksamheten har under åren som gått blivit inriktad på praktisk juridisk problemlösning och tvistlösning. Juristfirma Hallbeck Juridik AB tillhandahåller sina tjänster framförallt i Stockholm men åtar sig även uppdrag i en rikstäckande omfattning. Många juridiska ärenden kan hanteras på distans utan hinder via brev, e-post och telefon. Finns det behov av ett personligt möte för dig som inte bor i Stockholmsområdet kan vi i de allra flesta fall ordna detta.

Skräddarsydda juridiska tjänster

Juristfirma Hallbeck Juridik AB erbjuder skräddarsydda juridiska tjänster såsom, juridisk rådgivning, juridiska dokument samt verkar som personligt juridiskt ombud i tvistemål och förvaltningsmål av olika typer. Firmans juridiska tjänster är skräddarsydda utefter klientens unika behov och målsättningar för att tjänsten i slutändan skall kunna medföra ett tydligt mervärde för klienten.

Verksamhetsområde

Juristfirma Hallbeck Juridik AB bedriver verksamhet inom flera rättsområden inom vardagsjuridiken. Firman arbetar bland annat med arbetsrätt, fordringsrätt, familjerätt och förvaltningsrätt. Firmans verksamhetsområden har uppstått till följd av dess klienters varierande önskemål och behov vilket i sin tur har skapat en bred och gedigen kunskap hos firmans jurister.

Kontakta oss om du behöver en juristfirma i Stockholm med distanslösningar.