Kvarsittanderätt i bostad

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Kvarsittanderätt i bostad

I samband med bodelning uppkommer ofta frågor om så kallad kvarsittanderätt. Om makar eller sambor inte kan komma överens om vem som skall bo kvar i den gemensamma bostaden under parternas bodelning kan de ansöka om så kallad kvarsittanderätt i bostaden vid tingsrätten som gäller fram tills parternas bodelning är avklarad. Anledningen till att kvarsittanderätten endast gäller fram tills bodelning sker är att man först när bodelningen slutligen är avklarad vet vem av parterna som skall tillskiftas bostaden.

Vid prövningen av kvarsittanderätt tillmäter tingsrätten vikt vid vem av parterna som har störst behov av att erhålla en kvarsittanderätt samt vem av parterna som har möjlighet att lösa boende på annat sätt. När kvarsittanderätten har beviljats har den som beviljats denna en möjlighet att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om så kallad handräckning för att få den andre parten att lämna bostaden. Den som har beviljats kvarsittningsrätt har också rätt att byta lås på bostaden.