Makars arvsrätt

Start > Juridiska artiklar > Makars arvsrätt

Makars arvsrätt är enligt svenska arvsregler relativt väl prioriterad. Huvudregeln för makars arvsrätt är att efterlevande make ärver den avlidne makens tillgångar med så kallad fri förfoganderätt. Åtminstone är detta fallet så länge som den avlidne maken inte har särkullbarn eller den avlidne maken inte har begränsat den efterlevande makens arvsrätt genom testamente.

Makar med särkullbarn

Om en avliden make efterlämnar särkullbarn, har dessa försteg att ärva framför den efterlevande maken. Efterlevande makes arvsrätt kan också vara inskränkt genom testamente av en avlidna maken. Det finns en basbeloppsregel som påverkar efterlevande makars arvsrätt och denna regel medför att den efterlevande maken, trots eventuell förekomst av särkullbarn, har anspråk på att få ut tillgångar motsvarande en miniminivå.

Kontakta oss för juridisk rådgivning kring makars arvsrätt.