Offentligt biträde inom migrationsrätt

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Offentligt biträde inom migrationsrätt

Offentligt biträde utses av Migrationsverket

Migrationsrätten är det rättsområde som behandlar frågor som exempelvis asyl, medborgarskap och uppehållstillstånd. Rättsområdet är komplicerat och kan berättiga till ett så kallat offentligt biträde. Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av staten och det är Migrationsverket som är den myndighet som utser offentliga biträden. Framförallt vad gäller asylärenden så förordnar Migrationsverket offentliga biträden men också andra områden inom migrationsrätten kan berättiga till denna typ av juridisk hjälp. Den asylsökande har också själv en möjlighet att framföra egna önskemål om vem de önskar ha som juridiskt ombud i sitt ärende, Migrationsverket brukar acceptera dessa önskemål.

Behov av offentligt biträde?

Juristfirmans juridiska ombud åtar sig uppdrag som offentliga biträden i migrationsrättsliga ärenden. Kontakta oss för mer information om vad det innebär att ha ett offentligt biträde samt för att anlita oss som ditt juridiska ombud.