Ägare och verksamhetsledare är David Hallbeck som innehar en jur.kand. efter avslutad juristutbildning vid Lunds universitet. Verksamheten har sedan start bedrivits med en varierande kundbas som utgjorts av både företag och privatpersoner. Juristfirman följer advokatsamfundets regler vid utförande av uppdrag. > Vägledande regler om god advokatsed

Juridiskt ombud samt offentligt biträde i asylärenden

Juristfirman erbjuder juridiska tjänster som juridisk rådgivning och att verka som juridiskt ombud i tvistemål, förvaltningsmål samt åtar sig uppdrag som offentligt biträde i asylärenden. God kompetens och erfarenhet p.g.a klienternas efterfrågan återfinns inom ytterligare rättsområden såsom familjerätt, arbetsrätt, avtalsrätt m.fl. rättsområden.

Fortbildning och kompetensutveckling

Fortbildning och kompetensutveckling inom verksamheten sker kontinuerligt med målsättningarna att ständigt förbättra firmans lyhördhet för klienternas behov och att vidareutveckla juristfirmans tjänsteportfölj. Ett starkt engagemang kännetecknar verksamheten vilket kommer klienterna tillgodo vid hanteringen av deras ärenden.

Mer om juristfirman:

> Rättsområden
> Juridiska tjänster
> Priser