Du är här: Om juristfirman > Juridiska artiklar

Om juristfirman

Juristfirma i Stockholm

Rättshjälp och rättsskydd

Juridisk rådgivning

Juridiska tjänster för privatpersoner och företag

Söker du jurister i Stockholm?

Arbetsrätt

Tvist med arbetsgivare?

Hyresjuridik

Hyrestvist

Förvaltningsrätt

Möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut

Den sociala dimensionen- Kommunen ville flytta en äldre kvinna från ett vårdhem till ett annat

Lagfart

Familjerätt

Att gifta sig eller bli sambo

Bli sambo och leva i samboförhållande

Hindersprövning

Äktenskapsskillnad

Studielån och andra skulder vid skilsmässa

Varför skriva äktenskapsförord?

Formkrav äktenskapsförord

Ansökan om registrering av äktenskapsförord

Ändra och upphäva äktenskapsförord

Äktenskapsregistret

Varför skriva samboavtal?

Vad är samboegendom?

Samboavtal och äktenskapsförord

Ekonomisk familjerätt

Ansökan om lagfart vid bodelning och gåva

Bodelning

Varför gör man en bodelning?

Bodelning under äktenskap

Anmälan om bodelning

Bodelning av fastighet

Enskild egendom och giftorättsgods

Kvarsittanderätt i bostad

Arvsrätt

Boutredning och arvskifte

Vad gör en bouppteckningsförrättare?

Dödsboanmälan

Sambors arvsrätt

Makars arvsrätt

Arvsavstående och arvsavsägelse

Arv med fri förfoganderätt och efterarv

Testamente

Formkrav testamente

Vad är ett nödtestamente?

Behov av testamente?

Ändra testamente

Inbördes testamente

Särkullbarns arvsrätt och testamente

Gåva

Gåvohandling (gåvobrev) och gåva mellan makar

Registrering av gåva

Vad är gåvobrev?

Gåva och enskild egendom

Fastighetsrätt

Servitut

Fordringsrätt och tvist

Fordringstvister – vår specialitet

Skuldsanering

Tvist om faktura

Tvist med hantverkare

Konkurs och konkursansökan

Migrationsrätt

Offentligt biträde inom Migrationsrätt

Public Counsel Regarding Immigration Law

Asylansökan i Sverige hos Migrationsverket

Application for Asylum in Sweden at the Swedish Migration Board

Приглашаем на нашу страницу юридической помощи Давида Хальбека!

Nya lagar

Remiss om ny lag om penningtvätt

Övrigt

Bid Management för anbudsgivare i offentlig upphandling

Vad gör en jurist?

Vad är juridik?

Nu finns vi på Facebook