Du är här: Om juristfirman >Priser

Rättshjälpstaxan – vårt pris per timme

Juristfirman debiterar huvudsakligen enligt gällande rättshjälpstaxa vid utförande av juridiska tjänster.

Rättshjälpstaxa 2015:

  • 1302 kr exkl. moms per timme, 1628 kr inkl. moms per timme.

Vad gäller migrationsrättsliga ärenden där vi fungerar som offentligt biträde är kostnadsfritt för klienten och vårt arvode betalas av staten.

I vissa fall kan du även få ett fast pris på våra tjänster och i de fall där antalet timmar är svårt att uppskatta, p.g.a ärendets komplexitet, kan du få en noggrann uppskattning av antalet timmar ditt ärende kommer att kräva för att du skall känna dig trygg.

Beträffande mer komplicerade ärenden upprättas ett uppdragsavtal.

Försäkring med rättsskydd och rättshjälp

Utöver det (normala) fallet att klienten själv betalar för den juridiska rådgivningen finns viss möjlighet att erhålla ersättning ur hemförsäkringen med i allmänhet 80 % av ombudskostnaderna för privatpersoner. Detta gäller i de fall tvisten ska slitas av allmän domstol dvs. tingsrätt med överinstanser. I allmänhet omfattar rättsskyddet inte tvister med närstående.

Om klientens ekonomiska underlag är lågt kan ibland statlig rättshjälp erhållas. Denna innebär dessvärre att ingen ersättning utgår för motpartens rättegångskostnader om klienten förlorar tvisten. I allmänhet kan rättshjälp eller rättsskydd ur försäkring ej erhållas i förvaltningsmål, dvs. mål där stat eller kommun är motpart. Undantag finns dock beträffande (vissa) skattemål i många företagsförsäkringar.

Exempel på fasta priser

Nedan återfinns exempel på några fasta priser. Kontakta oss om du vill ha ett fast pris på just ditt ärende.

  • Upprättande och registrering av äktenskapsförord (utan internationellt privaträttsliga aspekter) 1600 kr inkl. moms 25 %
  • Ansökan om arbetstillstånd inkl. biträde vid upprättande av anställningserbjudande 2500 kr inkl. moms 25 % (+ Migrationsverkets avgifter a 2000 kr)

Kontakta oss för prisuppgift

Du är välkommen att höra av dig för mer information om priser samt för att erhålla en offert.

> Kontakta oss