Rättshjälp & rättsskydd

Start > Juridiska artiklar > Rättshjälp och rättsskydd

Rättshjälp och rättsskydd kan täcka kostnad vid tvist

Rättshjälp och rättsskydd är olika typer av försäkringsskydd för den som blir indragen i en tvist. Rättshjälpen och rättsskyddet är avsedda att täcka en del av ombudskostnaderna för personer som hamnar i tvistemål vid domstol.

Rättshjälp är ett skydd som har sin grund i det statliga skyddsnätet. Om man saknar ekonomiska medel och inte har en försäkring innehållande rättsskydd kan man under vissa förutsättningar få ekonomisk hjälp från staten i form av rättshjälp vid en tvist. När det gäller rättsskyddet så utgår detta från ett privat försäkringsbolag. Ofta ingår denna försäkring i en villa- eller hemförsäkring. Rättsskyddet medför att man vid tvist kan få bidrag ur försäkringen för att täcka en del av kostnaderna.

Kontakta våra jurister för hjälp med en genomgång av ditt försäkringsskydd. Vi undersöker om du har rätt till ersättning för dina kostnader för ett juridiskt ombud vid tvist, antingen genom rättshjälp eller via rättsskydd.