Du är här: Rättsområden > Familjerätt

      Juridisk rådgivning och juridiskt ombud inom familjerätt i Stockholm och övriga delar av landet via distanslösningar.

Familjerätt (familjejuridik) är det rättsområde som exempelvis reglerar rättsförhållanden inbördes mellan makar, sambor och barn å ena sidan och mellan makar, sambor och barn visavi det allmänna å andra sidan. Inom familjejuridiken återfinns en mängd rättsregler för att reglera och styra relationer mellan familjemedlemmar. Bland annat faller regler om äktenskap och skilsmässa, samboförhållande och samboseparation, bodelning mellan makar och sambor inom familjerätt. Kort sagt: familjerätt är familjens juridik. Juristfirmans fokus inom familjerätt ligger på juridisk rådgivning och att verka som juridiskt ombud i familjerättsliga tvister samt att skriva olika typer av juridiska dokument inom familjerätt.

Mer om familjejuridik:

> Skilsmässa 
> Samboseparation
> Bodelning

Ekonomisk familjerätt och internationell familjerätt

Ekonomisk familjerätt är den del av det familjerättsliga regelverket som på olika sätt har ekonomiska konsekvenser. Inom ekonomisk familjerätt faller exempelvis regler om bodelning, bodelningsavtal, äktenskapsförord, samboavtal och gåvor.

Inom den internationella familjerätten uppstår ofta komplicerade rättsfrågor p.g.a. anknytning till främmande rättsordningar och deras familjerättsliga regler. Bara som exempel på komplexiteten inom den internationella familjerätten kan nämnas följande fråga: vad gäller när en amerikansk man vill gifta sig med en svensk kvinna och därefter bosätta sig i Spanien. Vilket lands lag är tillämpligt på makars bodelning vid skilsmässa? Vilket lands formkrav skall tillämpas på ett eventuellt äktenskapsförord? o.s.v. Det är lätt att inse att den internationella familjerätten ställer höra krav på den som arbetar med ämnet och makar eller sambor med anknytning till andra rättsordningar än endast den svenska gör klokt i att noga planera deras juridiska förhållanden för att så långt möjligt skapa juridisk trygghet för framtiden.

Juridiska dokument

Inom familjerätt finns en rad juridiska dokument som kan upprättas för att modifiera det familjerättsliga regelverket. Exempelvis kan makar och sambor som är förutseende i förtid planera vad som skall ske med deras egendomsförhållanden vid en eventuell framtida separation genom att skriva äktenskapsförord eller samboavtal. Vi upprättar även bodelningsavtal i samband med skilsmässa eller samboseparation samt gåvobrev i samband med gåva av fastighet eller bostadsrätt och andra typer av gåvor.

> Kontakta oss för juridisk rådgivning eller ett juridiskt ombud i familjerätt