Du är här: Rättsområden > Familjerätt > Bodelning > Bodelning sambor

    Juridisk rådgivning om bodelning för den som är sambo samt hjälp att skriva bodelningsavtal.

Bodelning mellan sambor skall enligt sambolagen ske vid samboseparation om den ena eller båda samborna begär en bodelning eller vid ena sambons dödsfall. Den sambo som önskar bodelning behöver begära denna inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, annars kan sambon förlora sin rätt att begära bodelning.

Bodelning sambor enligt sambolagen

Enligt sambolagen är det endast samboegendom som skall värdemässigt hälftendelas efter skuldavdrag vid en bodelning mellan sambor. Samboegendom utgörs enligt sambolagen av sådan egendom som samborna förvärvat under samboförhållandet för gemensamt bruk och omfattar endast bostad och bohag. Tillgångar som samborna äger i övrigt såsom fritidsfastighet, pengar, aktier, bilar etc. ingår inte i en bodelning mellan sambor utan varje sambo fortsätter äga sina övriga tillgångar även efter bodelningen.

Samboavtal för att avtala bort sambolagen

Sambor har möjlighet enligt sambolagen att ingå avtal med varandra i form av ett så kallat samboavtal vilket påverkar utgången av en eventuell framtida bodelning mellan samborna. Genom att skriva samboavtal kan samborna komma överens om att avtala bort sambolagens regler om bodelning. Samborna kan i ett samboavtal komma överens om att undanta viss eller all egendom tillhörande respektive sambo från en framtida bodelning.

Bodelningsavtal sambor

Samborna avslutar sin relation genom att skriva ett bodelningsavtal mellan sambor där de skriftligen fördelar sin respektive samboegendom dem emellan. Ett bodelningsavtal mellan sambor medför även att de inte längre kan ställa framtida krav på varandra avseende den genomförda bodelningen.

Kontakta oss vid behov av juridisk rådgivning angående bodelning mellan sambor eller om du behöver ett juridiskt ombud i samband med bodelning.