Du är här: Rättsområden > Förvaltningsrätt

    Juridisk rådgivning inom förvaltningsrätt samt juridiskt ombud i förvaltningsmål.

Förvaltningsrätt är det rättsområde som reglerar förhållandet mellan enskilda personer och samhället. Förvaltningsrättens rättsregler och principer berör bland annat ämnen såsom vilka befogenheter som tillkommer förvaltningsmyndigheter samt hur myndigheterna skall förbereda, handlägga och hur de så småningom skall fatta beslut. Exempel på förvaltningsmyndigheter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

Överklaga förvaltningsrättsliga beslut

Inom förvaltningsrätten uppkommer det ofta tvistefrågor i samband med myndighetsbeslut och enskilda individer väljer ibland att överklaga beslut av förvaltningsmyndigheter. Exempel på myndighetsbeslut kan exempelvis beröra rätten till sjukpenning, bostadsbidrag och försörjningsstöd med flera typer av beslut. Besluten kan vara felaktiga på olika sätt och därför finns det också möjligheter för den enskilde att få till stånd en prövning av myndighetsbeslutet. Prövningen kan se ut på olika sätt. Ofta kan den enskilde begära omprövning av beslutet vid den myndighet som har tagit beslutet i första hand och i andra hand överklaga myndighetsbeslutet vid förvaltningsdomstol.

Behöver du en jurist inom förvaltningsrätt? Kontakta oss för juridisk rådgivning om förvaltningsrättsliga frågor eller om du behöver ett juridiskt ombud i förvaltningsmål.