Du är här: Rättsområden > Hyresjuridik

    Juridisk rådgivning inom hyresjuridik samt juridiskt ombud vid hyrestvist.

Vad är hyresjuridik?

Hyresjuridik är ett rättsområde som berör många människor på olika sätt i det vardagliga livet då det relaterar till människors boende och bostad vare sig det rör sig om boende i en fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt. Inom hyresjuridik faller exempelvis frågor om hyra, hyreskontrakt, andrahandsuthyrning och uppsägning av hyresavtal. De flesta rättsregler inom hyresjuridik, om exempelvis hyra, andrahandsuthyrning och arrende, finns i jordabalkens 12:e kapitel, den s.k. hyreslagen.

Hyrestvister

Hyrestvister mellan hyresvärdar och hyresgäster är relativt vanliga och avgörs i första hand mellan hyresgästen och hyresvärden, i andra hand är det Hyresnämnden eller allmän domstol som får pröva en hyrestvist. I många fall anlitas jurister för att biträda de tvistande parterna p.g.a. hyresjuridikens komplexitet.

Hyresavtal

Det finns inget skriftligt krav på att en hyresgäst respektive en hyresvärd skall ingå ett skriftligt hyresavtal i samband med uthyrning av lägenhet eller annan lokal. I de allra flesta fall är dock ett skriftligt hyreskontrakt att rekommendera för att undvika oklarheter och problem i hyresförhållandet. I hyresavtalet kan parterna noga fastslå vad som skall gälla i deras avtalsrelation avseende hyrestid, betalning av hyra och uppsägning av hyreskontraktet. Ofta kan det vara lämpligt med juridisk rådgivning i samband med att parterna ingår ett hyresavtal för att parternas rättigheter och skyldigheter skall klargöras vilket i sin tur minskar risken för framtida hyrestvister mellan parterna.

Behöver du en jurist inom hyresjuridik? Funderar du på att hyra ut din bostadsrätt? Kontakta våra jurister för juridisk rådgivning angående hyresavtal eller om du behöver ett juridiskt ombud vid hyrestvist.