Du är här: Rättsområden > Migrationsrätt > Arbetstillstånd

    Juridisk rådgivning inom migrationsrätt samt hjälp med ansökningar om arbetstillstånd.

Medborgare i länder utanför EU

Arbetstillstånd medför en rätt att arbeta i Sverige för personer som inte är medborgare i EU. Arbetstillståndet skall beviljas innan du reser in i Sverige för att arbeta och du måste ha fått ett skriftligt erbjudande om att arbete i Sverige innan du kan ansöka om arbetstillstånd. Efter att du har betalat ansökningsavgift och skickat in din ansökan om arbetstillstånd kommer Migrationsverket att handlägga din ansökan och ta beslut. Om Migrationsverket avslår din ansökan om arbetstillstånd så har du tre veckor efter att du erhållit beslutet att överklaga detta. Om du beviljas arbetstillstånd så är tillståndet tidsbegränsat och gäller för maximalt två år åt gången som dock kan förlängas om din anställning skulle vara längre. Arbetstillståndet gäller endast för den arbetsgivare som erbjudit dig arbete. Om du byter tjänst  eller om du byter arbetsgivare så skall du ansöka om nytt tillstånd.

Medborgare i EU-länder

För EU-medborgare gäller att de kan åka och arbeta direkt i Sverige. Dvs. det ställs inget krav på arbetstillstånd för EU-medborgare för att kunna jobba i Sverige. Om en EU-medborgare vill stanna längre i Sverige än tre månader krävs dock en registrering av uppehållsrätt.

 

Kontakta oss för juridiskt rådgivning angående arbetstillstånd och hjälp med ansökan.