Du är här: Rättsområden > Migrationsrätt > Asyl och asylansökan

      Juridisk rådgivning om asyl, hjälp med asylansökningar i Sverige samt offentligt biträde i samband med asylärenden.

Vad innebär asyl?

Asyl innebär att en person söker ett skydd i ett annat land än det land som  är personens hemland. Under vissa förutsättningar enligt den svenska migrationsrätten kan flyktingar ansöka om och beviljas asyl i Sverige. Förutsättningar för asyl regleras i FN:s flyktingkonvention och i svenska lagregler.

Migrationsverket handlägger ansökningar om asyl

Det är Migrationsverket som handlägger asylansökningar i Sverige. Asylprocessen är komplicerad och Migrationsverket utreder varje asylsökande individuellt inom ramen för en så kallad asylutredning. Asylutredningen syftar till att avgöra om personens omständigheter uppnår förutsättningarna för att den asylsökande skall kunna beviljas asyl i Sverige.

Offentligt biträde vid asylansökan

I samband med en asylansökan avgör Migrationsverket dessutom om personen ifråga är i behov av ett så kallat offentligt biträde som utses av myndigheten och vars kostnader betalas av myndigheten. Det offentliga biträdet skall ta tillvara på den asylsökande personens intressen och bistå denne med juridisk hjälp. Den asylsökande har också en möjlighet att själv önska vem som skall vara dennes biträde i asylprocessen.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om asyl, hjälp med asylansökan eller om du önskar att vi skall förordnas som ditt offentliga biträde.