Du är här: Rättsområden > Migrationsrätt > Medborgarskap

       Juridisk rådgivning inom migrationsrätt samt hjälp med ansökningar om svenskt medborgarskap.

Ett svenskt medborgarskap innebär bland annat att man har rätt att vistas, bo, arbeta, inneha vissa typer av anställningar och rösta i Sverige. I Sverige tillåts dubbla medborgarskap även om vissa andra länder inte accepterar dubbla medborgarskap. För att kunna ansöka om svenskt medborgarskap måste du ha ett permanent uppehållstillstånd eller en permanent uppehållsrätt, d.v.s. du måste ha bott i Sverige under en viss tid. Därtill krävs bland annat att du kan styrka din identitet och att du har skött dig under den tid du vistats i Sverige, inte begått brott eller har skulder såsom exempelvis obetalda skatter och avgifter.

En ansökan om svenskt medborgarskap handläggs av Migrationsverket. En avgift skall betalas och vissa handlingar skall bifogas till ansökan om medborgarskap, bland annat hemlandspass, resedokument m.m. Kraven på vilka handlingar som skall bifogas vid en ansökan om svenskt medborgarskap beror på om den sökande är en EU/EES- medborgare eller inte. Väntetiden på ett beslut om svenskt medborgarskap är relativt lång med en handläggningstid hos Migrationsverket på ca ett år. Om Migrationsverket avslår en ansökan om svenskt medborgarskap kan beslutet överklagas inom tre veckor.

Kontakta oss för juridisk rådgivning och hjälp med att ansöka om medborgarskap i Sverige.