Du är här: Rättsområden > Migrationsrätt > Uppehållstillstånd

    Juridisk rådgivning inom migrationsrätt samt hjälp med ansökningar om uppehållstillstånd.

Vad är uppehållstillstånd?

Uppehållstillstånd är en rätt för personer som inte är medborgare i ett visst land att vistas inom landets territorium. Olika länder har olika regler för vilka förutsättningar som skall vara uppfyllda för att personer skall kunna beviljas uppehållstillståndet inom deras respektive territorium. Tillstånd som tidigare beviljats kan dessutom under vissa förutsättningar dras tillbaka. I Sverige finns det två typer av uppehållstillstånd, så kallat tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Uppehållstillstånden som beviljas i Sverige ger personen rätt att både bo i Sverige och att resa till Sverige.

Ansökan om uppehållstillstånd

Om man vill permanent bosätta sig i Sverige måste man i de flesta fall ansöka om uppehållstillstånd. Ansökan skickas till Sveriges ambassad i det landet man är bosatt alternativt till Migrationsverket beroende på om man är EU-medborgare eller inte.

Medborgare i länder utanför EU

För den som bor i ett land utanför EU utgår möjligheten att få uppehållstillstånd på anknytning till någon anhörig i Sverige. Man har rätt att få tillståndet om man planerar att gifta sig eller bli sambo med någon i Sverige eller om man redan är gift eller sambo med någon i Sverige. Barn under 18 år som vill bo med en förälder i Sverige har likaså rätt att få uppehållstillstånd med hänsyn till familjeanknytning. Ansökan om uppehållstillstånd lämnas in i det landet där man är bosatt till Sveriges Ambassad.

Medborgare i EU- länder

För medborgare i EU land gäller att dessa har rätt att vistas i Sverige om de bland annat skall studera, arbeta eller kan ordna sin försörjning på något annat sätt. I dessa fall krävs inget uppehållstillstånd utan medborgare i andra EU-länder har så kallad uppehållsrätt. Vill dessa EU-medborgare stanna längre än tre månader skall de dock registrera sin uppehållsrätt. När EU-medborgare bott i Sverige i fem år, utan avbrott och med uppehållsrätt får de så kallad permanent uppehållsrätt. Om en EU-medborgare inte uppfyller kraven på studier, arbete eller annan form av försörjning men vill flytta till Sverige för att bo med en familjemedlem behöver personen ifråga söka uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Kontakta oss för juridisk rådgivning och hjälp med att ansöka om uppehållstillstånd.